Школа 22 Зміст Пошук Відгуки Підтримка

Excel 2.1

Незалежний сайт: вчителів, учнів та батьків

 

Повернутися


Excel. Робота 2. Частина 1

Задача про визначення кількості мікробів у класі, що припадають на одного учня у різний час і при різній температурі повітря

Формулювання задачі. Відомо, що в одному кубічному метрі повітря приміщення класу до початку занять міститься 2600 мікробів. З одного мікроба через кожні 30 хв при температурі +30ªутворюється два. При температурі +20ªC поділ мікробів сповільнюється у 2 рази, а при +10ªC – у 20 разів. Задано об'єм класу та кількість учнів. Потрібно обчислити кількість мікробів, що припадають на одного учня, через кожну годину після початку занять о 8:00 ранку при температурі повітря у класі +30ªC, +20ªC,.+10ªC.

Пояснення до виконання роботи в Excel-2016.

Аркуш у робочій книзі назвіть Робота 2..

Введіть заголовок таблиці у такі клітинки:

C2 <–  Розрахунок кількості мікробів у класі

C3 <–  залежно від часу і температури

Відформатуйте заголовок на свій розсуд.

 

Далі заповніть такі клітинки:

A5 <–  К-ть учнів у класі

A6 <–  Об'єм класу (куб. м)

A7 <–  кількість мікробів на 1 учня о 8:00

Відформатуйте їх на свій вибір.

 

У клітинки введіть значення:

E5 <–  35

E6 <–  55

і формулу.

Щоб не писати у формулі координати клітинок вручну, можна клацати в потрібний момент у потрібній клітинці

E7 <–  =2600*E6/E5

У клітинці з'явиться значення, яке потрібно округлити до цілих. На стрічці Основне – Форматування – Формат клітинок (або через контекстне меню) відкрийте діалогове вікно.

На вкладинці Число діалогового вікна у списку оберіть Числовий формат і встановіть Кількість десяткових знаків 0.

Інший спосіб – скористатися кнопкою Зменшити розрядність на стрічці інструментів Основне (спробуйте).

Поруч також є кнопка Збільшити розрядність. Ними можна швидко відрегулювати потрібне округлення.

Перейдемо до побудови основної частини таблиці. введемо заголовки рядків відповідно до температури повітря. Щоб ввести значок градуса, скористайтеся кнопкою Символи на стрічці інструментів Вставлення.

A11 <–  30°

A12 <–  20°

A13 <–  10°

Для введення заголовків стовпців, що відповідають часу, скористаємося маркером заповнення. Щоб правильно увести формат часу, між цифрами слід ставити двокрапку:

B10 <–  9:00

C10 <–  10:00

Тепер виділіть діапазон B10:C10, захопіть його за маркер заповнення і протягніть виділення до стовпця F включно. Заголовки набудуть вигляду 9:00... 13:00. Відформатуйте блоки заголовків A11:A13 і B10:F10 на свій смак.

Тепер введемо формули для обчислень (не забудьте про знак =).

B11 <–  E7*4

B12 <–  E7*2,25

B13 <–  E7*1,1

Щоб усі значення були цілими, потрібно задати формат округлення одразу для всього діапазону B11:F13.

Шукана кількість мікробів на кінець години обчислюється через їхню кількість на початок години з коефіцієнтом, що залежить від температури повітря. Тому кожна наступна клітинка має містити значення попередньої, помножене на цей коефіцієнт.

C11 <–  B11*4

C12 <–  B12*2,25

C13 <– B13*1,1

Блок C11:C13 потрібно скопіювати у ті ж рядки стовпців DEF. Це можна зробити, виділивши одразу весь блок C11:C13, і протягнувши праворуч маркер заповнення аж до стовпця F.

Для зручності перегляду результатів можна розкреслити рядки і стовпці таблиці. Виділимо блок A10:F13 і знову скористаємося форматуванням клітинок, цього разу після натискування на Формат клітинок виберемо вкладинку Межі.

Увімкнемо зовнішні та внутрішні межі. Можна також обрати тип лінії та колір. Виділений блок буде розкреслено.

Для швидкого встановлення меж можна також скористатися кнопкою Межі на стрічці інструментів Основне. Спробуйте також цей спосіб. Зміни завжди можна Скасувати.

Збережіть цю частину роботи.

Далі буде

11-А1
11-А2
Excel 6
Excel 5
Excel 4
Excel 3
Excel 2.2
Excel 2.1
Excel 1


 

Останні зміни:21/06/2018

www.shkola22.com.ua

Повідомляємо, що пошта,

яка надходить на нашу адресу

 з "яндекс" та "мейл-ру"

 не перевіряється, не читається

і відповіді не надсилаються

21 Чт

+29°

22 Пт

+2

23 Сб

+17°