Школа 22 Зміст Пошук Відгуки Підтримка

Excel 4

Незалежний сайт: вчителів, учнів та батьків

 

Повернутися


Задача про успішність у класі

Формулювання задачі. Кожен учень класу належить до однієї з чотирьох груп:

  • з відмінною успішністю (10-12 балів)

  • з доброю успішністю (не нижче 8 балів)

  • із задовільною успішністю (не нижче 4 балів)

  • із незадовільною успішністю (мають 1-3 бали)

Потрібно побудувати таблицю, що відображає успішність у класі за два роки (10-11 класи) з обчисленням середньої кількості учнів у кожній групі за два роки і частку (у відсотках) кожної з груп по семестрах. Дані таблиці відобразити  графічно.

Новий аркуш слід назвати Робота 4.

Частину таблиці побудуємо за зразком:

Щоб знайти середнє значення, можна було б написати формулу, у якій знайти суму чотирьох клітинок і поділити на 4. Проте, скористаймося функцією, яка сама це зробить. Вставити її можна із списку, який знаходиться під кнопкою Сума Середнє (при цьому звернемо увагу на рядок формул):

Після цього табличка матиме такий вигляд:

Для розрахунку частки кожної з груп у кожному з семестрів потрібно кожне значення з блоку C8:G11 поділити на загальну кількість учнів, яка знаміститься у клітинці D5, а всі значення розмістити в наступній таблиці. (Для неї напишено назву, а також скопіюємо заголовки стовпчиків C7:G7 і рядків B17:B20).  Для того, щоб уведену в одну клітинку формулу можна було копіювати, уведемо у клітинку C17 формулу з абсолютною адресацією =C8/$D$5. Після цього за допомогою маркера заповнення скопіюємо її на увесь стовпчик таблички:

Після цього весь виділений стовпчик, також за допомогою маркера заповнення скопіюємо праворуч на весь блок до стовпчика G.

До всього виділеного блоку C17:C20 за допомогою кнопки на стрічці інструментів Основне застосуємо форматування, щоб числа зображалися у відсотках. Після цього Збільшимо розрядність у всьому блоці, щоб числа мали два знаки після коми:

На основі другої таблички побудуємо три діаграми, як зображено на малюнках. Для побудови слід виділяти таблицю разом із заголовками. Звернімо увагу на правильне виділення блоку даних для діаграми. За малюнком зробимо назву діаграми, підписи осей. Для форматування підпису вертикальної осі потрібно, виділивши цей елемент, відкрити панель для форматування назви осі: Формат – Форматувати виділений елемент – Формат назви осі – Параметри тексту – Текстове поле – Напис – Напрямок тексту – Горизонтально.

Діаграма виглядатиме так:

В наступній діаграмі звернемо увагу на відповідність даних у рядках та стовпцях, також додамо підписи даних

Для секторної діаграми потрібно уважно виділити необхідні дані, додати необхідні елементи, а також зробити правильну легенду:

Готову роботу зберегти:

11-А1
11-А2
Excel 6
Excel 5
Excel 4
Excel 3
Excel 2.2
Excel 2.1
Excel 1


 

Останні зміни:21/06/2018

www.shkola22.com.ua

Повідомляємо, що пошта,

яка надходить на нашу адресу

 з "яндекс" та "мейл-ру"

 не перевіряється, не читається

і відповіді не надсилаються

21 Чт

+29°

22 Пт

+2

23 Сб

+17°